VII. Mathema (2020)

AbsztraktfüzetHELYSZÍN: ELTE BTK, A épület, Kari Tanácsterem (039.)
2020. SZEPTEMBER 18. PÉNTEK

9.15 megnyitó

9.30–10.15 plenáris előadás – Darab Ágnes: Test – szöveg – alkotás. Ovidius Metamorphosesének korporalitásáról

I. szekció – elnök: Hegyi W. György
10.30–10.50 Magdus Tamás: A virtus fogalmának megjelenítés a kései köztársaság és a korai principátus időszakában
10.50–11.10 Jancsovics Fanni: Mentem peccare, non corpus – A női pudicitia helye és képzete a római gondolkodásban
11.10–11.30 Marton Máté: Nec remedia pati possumus – A res publica teste és Augustus principátusa
11.30–11.50 Ferenczi Roland: Kővé vált hősök az ótamil puṟam költészetben
11.50–12.10 vita

12.10–13.30 ebédszünet

II. szekció – elnök: Kozák Dániel
13.30–13.50 Somfai Péter: Lecti iuvenes – A válogatott ifjak, az Argo és a szövés-fonás catullusi motívumainak visszhangjai Vergilius műveiben
13.50–14.10 Ebedli Viktória: Hanc animam interea caeso de corpore raptam fac iubar – A pietas megjelenése Iulius Caesar megistenülésének ovidiusi leírásában
14.10–14.30 Dobos Barna: A test keservei – korporeális poétika Ovidius Tristiájában
14.30–14.50 vita

14.50–15.10 kávészünet

III. szekció – elnök: Németh György
15.10–15.30 Boreczky Katalin: Oidipus mítoszának társadalomtörténeti vonatkozásai
15.30–15.50 Seres Dániel: Hány éves a kecske? Megjegyzés a NGSL 1. feliratához
15.50–16.10 Vágási Tünde: A germaniai és galliai anyaistennők feliratos oltárai
16.10–16.30 vita

16.30 az első nap zárása

További ajánlott program: 17.00 Az Ókortudományi Társaság felolvasóülése2020. SZEPTEMBER 19. SZOMBAT

9.15 megnyitó

IV. szekció – elnök: Földváry Miklós István
9.30–9.50 Szűcs Bernadett: Test és lélek dualisztikus szemlélete a Mária szerinti evangéliumban
9.50–10.10 Bohacsek Dóra: Korai, latin nyelvű Biblia-fordítások – Az Itala és az Afra közötti eltérések
10.10–10.30 Hernády Judit: A bibliai és mitológiai utalásrendszer szerepe Koháry István Üdömulatás közben szerzett versek című művében
10.30–10.40 vita

10.40–11.00 kávészünet

V. szekció – elnök: Kendeffy Gábor

11.00–11.20 Héthelyi Máté: Halál és halhatatlanság a Phaidónban
11.20–11.40 Kovács Dániel Attila: Sztoikus elemek Plótinos motivációs pszichológiájában
11.40–12.00 Császárné Guth Bernadett: Hitvalló Szent Maximos háromosztatú lélekmodellje és ennek filozófiai előzményei
12.00–12.20 vita

12.20 – 14.00 ebédszünet

14.00–14.45 plenáris előadás – Tar Ibolya: Lelkek az alvilágban és a lélek útja (Az Aeneis VI. éneke)

VI. szekció – elnök: Tamás Ábel
15.00–15.20 Finta Mária: „Un-evenly hanged in balaunce” – Test és lélek, szöveg és cselekmény harmóniája Iasón és Médeia történetének egy középkori angol feldolgozásában
15.20–15.40 Lengyel Krisztina: „A szörny pedig szép volt…” – Az intertextualitás André Gide Thésée című művében
15.40–16.00 vita

16.00 a konferencia zárása

Szervezők: Juhász Daniella, Kárpáti Bernadett, Kerti Anna Emese, Dobos Barna